Геотекстил

Какво е геотекстил и за какво се използва?

Геотекстилът, познат още и като Геосинтетика, е материал от полиестерни или полипропиленови влакна. С множеството си свойства, той намира приложение в почти всички сфери на строителството. Съществуват два основни вида геотекстил, които в зависимост от нуждите могат да имат различно предназначение и качества – тъкан и нетъкан.

Области на използване на Геотекстила

 • В строителството

За стабилизиране на почвата под и около строителния обект. Изготвянето на дренажи от този материал пести време и средства, а качеството остава високо.

 • Пътна инфраструктура

Що се отнася до пътното строителство геотекстилът се ползва с няколко от своите функции – използва се за разделяне на отделните слоеве, отводняване, укрепване на почвата и за филтриране. Това позволява предотвратяването на замърсяване на фундамента от фини частици, свободното отичане на водната маса, улеснява подготовката на терена и минимализира нуждата от прекъсвания поради климатични промени. Също така намалява необходимостта от дълбоки изкопи при неподходяща основа и удължава живота на настилката, като същевременно намалява разходите за ремонт и поддръжка.

 • При изграждането на дренажи

Eдна от основните функции от геосинтетиката е отводняващата. Тя е неразделна част от изграждането на отводнителни системи, дренажи, канали, бендове, подпорни стени, терени за спорт. Това е така, защото геотекстилът е постоянен и устойчив филтър, за който не е нужен дълбок изкоп и в същото време има слабо въздействие над околната среда.

 • Железопътни линии

При изграждането на дренажните системи, които са неразделна част от строежа на всяка една ЖП линия. Благодарение на своите отделителни, филтриращи и отводнителни свойства, геотекстилът спомага за заздравяването на терена под армировката. А полагането му между самите армировъчни елементи допълнително допринася за по-дългия експлоатационен срок на линията.

 • Подпорни стени

Геосинтетиката е основна част от израждането на подпорни стени. Ползва се за защита с геомембрани, като се използва под насипи и други укрепващи материали. Най-често подпорни стени се израждат при строежа на отводнителни системи, опасни корита на реки, брегове, системи за предпазване на бендове и мостове, свлачища, образуване на изкуствени езера и язовири.

Предимства на Геотекстила

 • Екологичен – дори да е създадена от изкуствени материали, геосинтетиката не отделя никакви токсични и опасни за околната среда вещества
 • Химически устойчив – материалът, от който е изработен геотекстилът е силно устойчив на химически вещества и съединения, което му придава защитна функция
 • Лесен за транспортиране и употреба – rазфасовките, на които се предлага са на рула, с различни размери, спрямо нужното количество
 • Геотектилът не се нуждае от поддръжка – заради силната си устойчивост, веднъж поставена геосинтетиката няма нужда да бъде подменяна.

 

Функции на Геосинтетиката

 1. Разделителна функция – използва се за отделяне на различни по вид и фракция земни слоеве
 2. Защитна функция – използва се за защита на различни по вид системи от химични и физични увреждания
 3. Дренажна функция – използва се за събиране и отвеждане на подпочвените води
 4. Стабилизираща функция – използва се осигуряване на допълнителна стабилизация и якост на почвата като преразпределя натоварването
 5. Филтрираща функция – често се използва с цел задържане на почвените и скалисти частици и предотвратява тяхното изнасяне, разпадане и свличане от въздействието силите на хидродинамиката.

Нетъкан/ Иглонабивен геотекстил

Нетъканата геосинтетика представлява структура от иглонабити влакна и се изработва чрез механично и/или термично уплътняване на нишките. Структурата на материала е непрекъсната и не особено плътна, което го прави по-гъвкав и разтегателен.

Предимства на нетъкания геотекстил:

 • Гъвкав и леко разтегателен материал, който пасва лесно на всякакъв по вид терен.
 • Устойчив на пробивни сили от остри предмети.
 • Висока ефективност при дренажиране.
 • Устойчивост при UV фактори.

Ползва се при нужда за:

 • Дренажиране.
 • Филтриране.
 • Разделяне на различни слоеве маса.

Тъкан  геотекстил

Като непрекъснат, гладък материал, тъканата геосинтетика се произвежда чрез процес за машинно вплитане на единични влакна. Те придобиват мрежеста структура, която е здрава и стабилна, но в същото време водопропусклива и гъркава.

Предимства на тъкания геотекстил:

 • Притежава високи якостни характеристики.
 • Устойчив на пробивни сили от остри предмети.
 • Неразтеглив и стабилен материал.

Ползва се при нужда за:

 • Укрепване на основи.
 • Изработване на дренажи с нужда от по-голяма якост на материалите.
 • Различни приложения, при които важна е издръжливостта.