Декоративен бордюр от габиони

Към краят на 2022 год. нашите обекти не приключват. Благоприятното време позволява монтажът на още един обект в с. Бракьовци, обл София. С екип на Smart Metal Group беше изграден декоративен бордюр към паркинг алея в частен двор. За целта бяха използвани електрозаварени габиони Ф3.00 и сив естествен камък. Въпреки основната декоративна функция на този монтаж, то габионите винаги са в полза против допълнителното свличане на страните на обекта.

Характеристики на монтажа:

 • Място: с. Бракьовци
 • Обект: бордюр с декоративна и подпорна функция
 • Срок на изпълнение: 1 ден
 • Брой монтажисти: 2 човека
 • Доставка до обект: Да
 • Монтаж на обект: Smart Metal Group

Използвани материали:

 • Електрозаварени габиони Ф3.00 мм за стената.
 • Поцинковани колони за бетониране за стабилност.
 • Поцинковани скоби за затваряне на габионите.
 • Доставка на каменна фракция 80/120 за пълнеж на габионите.
 • Геотекстил с дренажна функция.