Сладко куче върху габиони

Подпорна ограда с цветарници на хотел Алпин, Боровец

Стена от габиони с куче

Благодарами на хотел Алпин в Боровец за доверието! С тяхната идея и нашите познания успяхме да направим изключително стабилна подпорна стена която ще краси с вградените и цветарници  от габиони!